Educació emocional i coeducació

Les emocions informen d’aspectes propis, de com estem i de quines son les nostres necessitats. Ens donen pistes sobre nosaltres mateixos/es, així com de les vivències que tenim quan ens relacionem amb altres persones o amb l’entorn en general....

}