Translúcides

Les peces soltes translúcides són ja interessants per si mateixes, perquè es pot observar el món a través seu i si tenen colors, tenyir-lo d'una tonalitat diferent. A més, serveixen per a imitar elements naturals com per exemple l'aigua o el...

}