Material artístic

"Mitjançant el dibuix lliure i creatiu, el nen/a intenta connectar entre si totes les seves experiències, pensaments, sentiments, percepcions, emocions..., el dibuix lliure unifica la seva personalitat"Viktor Lowenfeld.

En aquest apartat, fem
...

}