Patis Escolars i Bosc Escoles

A Jugar i Jugar estem convençudes que l'espai exterior de les escoles és un educador més, si en els ambients exteriors els nens i nenes troben propostes que cobreixin les seves necessitats de joc i interacció, el pati es converteix en un...

}