Motricitat fina

La motricitat fina inclou tots aquells *petits moviments que realitzem amb les mans, però també amb els canells, amb els dits, amb els peus (fins i tot amb els dits dels peus), amb els llavis i amb la llengua.

Aconseguir un desenvolupament elevat...

}