Jocs de llenguatge i escriptura

Aprendre a llegir i escriure és un procés meravellós que requereix ser acompanyat amb respecte i paciència. No tots els infants assumeixen la lectoescriptura al mateix ritme i saber respectar els seus processos és de gran importància perquè...

}