Jocs de lògica

El raonament lògic és l'habilitat de pensar i utilitzar informació per adquirir coneixements, entendre el món i prendre decisions. Per a això, cal que anem creant connexions neuronals a través del nostre propi aprenentatge.

Per aconseguir
...

}