operacions bàsiques

La suma i la resta són conceptes que normalment es treballen a l’hora amb els nombres naturals, perquè formen part del nostre diàleg més quotidià. Sense voler, comparem nombres, sumem anys, comptem companys/es que han faltat a classe,...

}