Waldorf

La pedagogia Waldorf , en els nostres inicis, la vam descobrir i incorporar ràpidament a la nostra mirada sobre el joc i la infància. Però la nostra arribada a ella no va ser una línia recta. En realitat, va ser a través d’una formació que...

}