Llibres de referència

En aquest apartat hem recopilat una sèrie de llibres sobre pedagogia Waldorf que ens han semblat molt interessants a l’hora d’aprendre i reflexionar sobre aquest model educatiu. Uns recursos molt interessants, pensem, tant per a les nostres...

}