Moviment corporal

El moviment és una part essencial a la pedagogia Waldorf, tot i que és veritat que és potser l'apartat en el qual menys hem aprofundit perquè no tenim material específic per a la pràctica de eurítmia, tan present en totes les escoles Waldorf.
...

}