Nines Waldorf

Les nines son un dels elements de joc més característics de la pedagogia Waldorf. És un material molt important, que dona al joc una dimensió íntima que no aconsegueix cap altre objecte, relacionant-se amb ella des del cor i convertint-la en...

}