Cuinetes i mercats

Quan parlem de joc simbòlic, potser els jocs de cuinetes i els mercats són dos dels més universals. Avui dia, les nostres tasques manuals tendeixen a homogeneïtzar-se i desapareixen activitats tan comunes d'abans (no fa tant) com fabricar o...

}