Orientació espacial

En edats tendres, l’orientació espacial bàsicament s’origina en la noció del propi cos i respecte a ell es va conformant l’entorn. Aquest és el punt de partida per anar evolucionant fins a conceptes més abstractes perquè, encara que...

}