Les Joguines

/
/

Reggio Emilia

A Jugar i Jugar ens sentim a prop de certes propostes educatives que ens inspiren i ens aporten una gran riquesa. Són mirades valuoses i plantejaments interessants sobre l’infant i del seu procés de desenvolupament; per això, després de conèixer-les amb certa profunditat, hem optat per dedicar-los una selecció pròpia de materials. Reggio Emilia és una metodologia educativa creada pel reconegut pedagog Loris Malaguzzi. Reggio propone que els infants tenen capcitats, potencials i interesos en construir el seu aprenentatge; en comprometre's en interaccions socials i negociar amb tot el que els ofereix l'ambient, de fet, la metodogia Reggio considera l'ambient un professor més.