Vida pràctica

La metodologia Montessori dóna molta importància a incloure a la vida pràctica i les seves rutines a tota la família, comptant també amb els/les més petits/es, sempre adaptant cada responsabilitat a l'edat i les habilitats de cada persona....

}