Intel·ligències múltiples

La Teoria de les intel·ligències múltiples, publicada l'any 1983 per Howard Gardner i els seus col·laboradors de la Universitat Harvard, ve a sostenir que la intel·ligència de les persones no pot definir-se com un concepte únic de capacitats...

}