Inteligència naturalista

El vuitè tipus d'intel·ligència múltiple descrita per Gardner i el seu equip de col·laboradors, va ser la intel·ligència naturalista. Aquesta ens parla dels sentiments positius que tenim amb la naturalesa en general, amb els animals i amb les...

}