Inteligència lògic - matemàtica

En el context d'aquesta teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència lògica-matemàtica es defineix com la nostra capacitat de raonament formal per resoldre problemes relacionats amb els números i les relacions que es poden...

}