Inteligència visual - espacial

Segons la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner i els seus col·legues, la intel·ligència visual-espacial ens permet dominar aspectes com el color, la línia, la figura, l'espai i la relació que existeix entre ells. Ens permet...

}