Inteligència lingüística

Una d'aquestes intel·ligències múltiples que descrivien Gardner i el seu equip, és la intel·ligència lingüística (també anomenada intel·ligència verbal). Ella es refereix a la facilitat amb la qual una persona és capaç d'usar...

}