Material Montessori

Sota el concepte de metodologia Montessori, hi trobem un ampli ventall de variants que tenen en comú el gran impacte que la Maria Montessori va suposar a principis del segle XX per la pedagogia de l’època, i que encara avui en dia persisteix...

}