Vehicles per a patis escolars

Els vehicles roden. Fent el soroll del motor amb la seva boca, els fan rodar pel terra del pati, pel tobogan, pugen pel tronc de l'arbre, roden per la seva cama, per la paret, cap amunt i cap avall. Roden allà on ells i elles puguin portar-los amb...

}