Personatges Waldorf per fer minimóns

Els mini mons són una forma d'expressió més del joc simbòlic, que tan necessari és per a ells i elles al llarg de la infància.


Son una manera d'expressar, de posar en tangible aquelles emocions que porten dins. Situacions que viuen en la
...

}