Jocs de monedes

Els jocs amb monedes són un recurs fantàstic per treballar les matemàtiques d'una forma totalment lúdica, tant a les aules com a casa. Fer servir diners els agrada, perquè forma part de la imitació del món que observen i els agrada poder...

}