Geometria

La geometria és la ciència que es dedica a l’estudi de les representacions espacials, punts, rectes, plans, polígons, superfícies, angles, distancies... tot el que dona forma a l’entorn que ens envolta. Podem dir, per tant, que la geometria,...

}