Fusta natural i suro

La fusta i el suro són per nosaltres materials que han estat presents en la història de la nostra civilització per ser molt versàtils i duradors i és possible que sigui la causa per la qual ens sentim especialment atretes per ells de forma...

}