Peces no estructurades pels mini mons

Hi ha un munt d'elements no estructurats en el nostre catàleg que els poden servir de suport meravellós a l'hora de muntar un mini mon i en aquesta secció us hem recollit aquells que ens semblen més interessants d'acord amb la nostra...

}