Aprenentatges concrets

Cap als 7 anys (poden ser 6 o 8), comença la comprensió i el gust per les normes i les regles de joc. Les propostes que inclouen condicions, objectius i estratègia permeten acompanyar aquesta fase del desenvolupament. És important dir que, per...

}