Jocs de taula cooperatius

Els jocs cooperatius, o també anomenats col·laboratius, són aquells en els quals no solen existir guanyadors o perdedors, sinó que fomenten la participació de tots i totes. En ells, la col·laboració dels participants, és necessària per...

}