Tots els jocs de taula

Cap als 7 anys (poden ser 6 o 8), comença la comprensió i el gust per les regles i normes. Els jocs que tenen condicions, objectius i estratègia permeten acompanyar aquesta fase de desenvolupament.

És important dir que, per naturalesa, els
...

}