Tendes i materials per l'ambient fosc

La foscor forma igualment part de l'experimentació amb la llum. En ella, ens sentim indefenses/us, ja que la nostra visió no està en absolut adaptada a manejar-se amb soltesa en aquestes situacions i el nostre cos entra en alerta.

No obstant
...

}