Instruments

La música és un dels llenguatges més potents que utilitzem per comunicar-nos sense paraules. Com a part de les expressions artístiques que aprenem i cultivem, la música és un camí per la vivència d’emocions i sentiments, i també per a...

}