Tinker Kits

Sabem que els kits que tenim en aquesta secció no son exactament tinker. No ho son perquè és veritat que estan orientats a la construcció d’objectes concrets gràcies a un llibre d’instruccions que porten en una capsa, amb solucions poc...

}