Botànica i fauna

Citant directament a la Wikipedia, "la biofilia és el nostre sentit de connexió amb la natura i amb altres formes de vida, de caràcter innat i producte evolutiu de la selecció natural que actua en espècies intel·ligents, la supervivència...

}