15 de Juny de 2015

ELS INFANTS SEMPRE JUGUEN I SEMPRE JUGARAN A… CONSTRUIR

El món no existeix, només les peces de construcció i l’infant. Només es visualitza un objectiu: fer una torre. Les petites mans es coordinen en mantenir l’equilibri d’estructures complicades mentre,