Les Joguines

/
/

Primeres joguines

Aquesta és una categoria especialment àmplia, amb dos grups ben diferenciats. Els Nadons que s’arrosseguen, gategen o es desplacen sense caminar, dediquen gairebé tota la seva energia i interès al moviment: rastreig, gateig i el posar-se drets amb recolzament i sense. Per dur a terme lliurement tot aquest desplegament corporal, és important oferir-los una superfície càlida, llisa i ferma, on tinguin seguretat i propostes atractives. Disposar d’un calaix o una rampa per gatejar, esquivar i cobrir petits desnivells, o de barres per agafar-se, és una de les millors opcions per aquesta etapa. Mentre es desplacen, també exploren materials que tenen al seu abast, des de la flassada del sofà fins als objectes que deixem conscientment a la seva disposició. Després de la fase de gateig, o quan els nadons aconsegueixen seure sols, guanyen perspectiva aèria i comencen l’aventura d’omplir i buidar, d’apilar i encaixar tot el que troben. Quan Caminen per sí sols, conquerint la postura vertical i amb les mans lliures, descobreixen la capacitat de modificar la realitat: poden canviar les coses de lloc i transportar-les, apilar-les o encaixar-les i barrejar-les. Els fascina arrossegar i empènyer, i qualsevol cosa amb una corda lligada acompanyarà perfectament aquesta etapa. Mentre el seu caminar és insegur, és preferible que arrosseguin cadires petites o objectes a la seva mida i pes. Quan caminen amb major seguretat, els encanten les rodes: carros, carretons o cotxets.