Les Joguines

/
/

Instruments musicals

La música és un dels llenguatges més potents que utilitzem per comunicar-nos sense paraules. Com a part de les expressions artístiques que aprenem i cultivem, la música és un camí per la vivència d’emocions i sentiments, i també per a sostenir pensaments i experiències que no podem explicar d’altra manera. Per als infants, la música és una invitació permanent a descobrir el món sonor, rítmic i harmònic. Els primers objectes o joguines musicals i instruments els ofereixen eines d’exploració sonora i artística, i n’hem seleccionat un bon nombre, totes elles amb la qualitat funcional i musical que es mereixen.