Les Joguines

/
/

Peces soltes i blocs pels minimons

Les peces soltes son materials no estructures que es poden fer servir de moltes maneres en el joc simbòlic de construcció de mini mons,  aquesta categoria inclou elements naturals com petxines o peces de vidre així com petits troncs d'arbre i es pot complementar amb fulles, pedres, canyes i tota mena de materials que els propis nens i nenes troben a la natura.

Tots aquests components connecten el món natural amb el joc interior dels infants i els porten una riquesa enorme.