Li agrada jugar a...

/

Apilar i encaixar

Ara ja seu per sí mateix. Té les mans lliures per manipular i li agrada fer-ho. Passa llargues estones apilant objectes i encaixant-los, buidant i omplint tot el que té a l’abast.