Instruments de joguina

La música és un dels llenguatges més potents que fem servir els éssers humans per comunicar-nos sense paraules.

Com a part de les expressions artístiques que aprenem i cultivem, la música és un camí per a la vivència d'emocions i sentiments,
...

}