Ciència, geografia i sistema solar

Els nens i nenes, des de molt petits, són veritables experts a posar en pràctica el mètode científic. Observen, es plantegen un problema, una hipòtesi, experimenten, treuen conclusions i arriben per si sols a una teoria que després aplicaran...

}