Les Joguines

/
/

Llenguatge i escriptura

Aprendre a llegir i escriure és un procés meravellós que requereix ser acompanyat amb respecte i paciència. No tots els infants assumeixen la lectoescriptura al mateix ritme i saber respectar els seus processos és de gran importància perquè els aprenentatges aconsegueixin consolidar-se. A Jugar i Jugar desitgem contribuir al fet que el procés de la lectoescriptura sigui amable i alegre, per això, hem seleccionat una sèrie de materials que podran acompanyar l'interès dels nens i nenes per les lletres. Hem centrat l'atenció a seleccionar materials d'utilització fàcil i intuïtiva, és a dir, que no requereixen una formació específica per a l'adult acompanyant i al mateix temps, són suggerents i suficientment oberts perquè els infants puguin explorar-los i començar a conèixer el meravellós món de les lletres.